top of page

Title

Image by Alexas_Fotos

Year 2024

Bronze

Mrs Ho Choi Wai Yee

Dr Tsao Yen Chow

Patron

Mrs Chan Fang Anson

Prof Chow Shew Ping

Dr CHUNG See Yuen

Dr Leung Chung Chuen Roland

Mrs Loh Ninson

Dr Ma Shiu Kwan Edmond

Ms Mak Kin Wah Joanna

Dr PAN PEY CHYOU

Dr So Pik Han Kathleen & Prof Lam Kam Hing

Mr YUEN Ming Yu

bottom of page